OKUL KURALLARI!

1.Bina içinde istendik davranışlar sergilemeli.

 • Bağırmamalı.
 • Koşmamalı.
 • Çöp atmamalı.
 • Birbirlerini itmemeli.
 • Merdivenlerden kaymamalı.
 • Tuvaletleri temiz bırakmalı.
 • Suyu ve temizlik malzemelerini ihtiyacı olduğu kadar kullanmalı.

2. Kendisine ve başkalarına saygılı olmalı.

 • Öğrenciler, konuşmadan önce parmak kaldırmalı.
 • Öğretmenin yada konuşan diğer arkadaşlarının sözünü kesmemeli.
 • İzinsiz yerinden kalkmamalı.
 • Konuşurken uygun bir ses tonu kullanmalı.
 • Birbirlerine eşya, araç – gereç atmamalı.
 • Öğretmen derse gelmeden, öğrenciler sessizce oturup bekliyor olmalı.

3. Okul araç ve gereçlerini dikkatli ve temiz kullanmalı.

 • Sıraların üzerine yazı yazılmamalı.
 • Bilgisayar odası, Müzik dersliği, İş eğitimi atölyesi, Resim dersliği, yemekhane vb. dikkatli ve temiz kullanmalı.
 • Yazı tahtasını gereksiz kullanmamalı.
 • Okul ve sınıf içindeki panolarda bulunan projelere zarar vermemeli.

4. Öğrenci sorumluluklarını bilmeli.

 • Evdeki çanta hazırlığını kendisi yapmalı.
 • Tören yerine zamanında gelmeli ve sıra olmalı.
 • Sınıfta zamanında yerini almalı.
 • Gerekli araç ve gereçlerini hazırlamalı ve tam olmalı.
 • Derse zamanında hazırlanmalı.
 • Ödevlerini düzenli yapmalı.
 • İhtiyaçlarını teneffüslerde gidermeli, dersten izin almamalı.
 • Derslikten ayrılırken veya ders değişikliğinde hazırlığını zamanında yapabilmeli.
 • Derslikten ayrılırken düzenli bir şekilde ayrılmalı.
 • Dönüşü istenilen belgeleri zamanında getirmeli.

5. Öğrenci derse hazır ve zamanında gelmeli.

Sınıf içi davranışlar:

 • Derse zamanında girip ,çıkmalı. (Teneffüslerde sınıfta kalmamalı)
 • Sınıfa, itişip kakışmadan düzenli girmeli, başkalarını rahatsız etmeden oturmalı.
 • Ders araç – gereçlerini çıkarmalı, derse hazırlanmalı.
 • Sırasını ve çevresini düzenli ve temiz tutmalı.
 • İşlenecek dersin dışındaki araç ve gereçleri masasında bulundurmamalı.
 • Söz almadan konuşmamalı. Söz kesmemeli.
 • Konuşma tarzında dikkatli ve saygılı olmalı.
 • Dersi iyi dinlemeli, katılmalı.
 • Dersin düzenini bozacak söz ve davranışlardan kaçınılmalı.

6. Okul için gerekli olmayan ya da okul düzenini bozacak eşyalar okula getirilmez.

 • Cep telefonu, CD çalar, wolkman, oyun aracı, patlayıcı madde, basketbol , futbol topu, kuruyemiş getirmemeli.
 • Okulda sakız çiğnememeli.
 • Kız öğrenciler takı takmamalı.
 • Yiyecek veya içecek maddeleriyle bina içerisine girmemeli.

 

7. Öğrenci arkadaşlarına sözel yada fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunamaz.

Sözel :

 • Arkadaşları ile alay etmemeli.
 • Hiç kimseyi küçümsememeli.
 • Yüksek sesle bağırmamalı.
 • Lakap takmamalı.
 • Kötü söz (küfür) söylememeli.
 • Olumsuz eleştirilerde bulunmamalı.
 • Şakalarında ölçülü olmalı, karşı tarafın rahatsızlığı durumuda şaka bitirilmeli.
 • Diğer öğrencileri dışlayıcı şeyler yapmamalı.

Fiziksel:

 • Şiddet içeren hiçbir harekette bulunmamalı. (Vurma, tekme atma vb.)
 • Karşılık vermemeli. (Önce o vurdu vb.)

8. Tören sırasında kurallara uymalıdır.

 • Vakit kaybetmeden sırasında hazır bulunmalıdır.
 • Sırada iken düzeni bozacak hareketlerde bulunmamalıdır.
 • Konuşmacının sözlerini dikkatle dinlemelidir.
 • Bayrak töreni sırasında bayrağına ve marşına saygı duymalıdır ve gereğini yapmalıdır.

9. Yemekhane kurallarına uymalıdır.

 • Yemeğini almadan önce ellerini yıkamalı.
 • Yemeğini sıraya girerek düzenli ve dikkatli bir şekilde almalı.
 • Görgü kurallarına uyarak yemeğini yemeli.
 • Yemek sırasında yüksek sesle konuşup etrafı rahatsız etmemeli.
 • Yiyebileceği kadar yemek almalı ve bitirmelidir.
 • Yemek sonrası tepsisini kaldırarak masayı temiz bırakmalı.
 • El ve ağız temizliğini yaparak yemekhaneden ayrılmalı.
 • Yemek sonrası başka yerlerde (Oyun bahçesi, TAC kantini, Centeniall binası vb.) oyalanmadan kendi binasına gelmeli.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !